Bluegrassmusik

Allmänt om Bluegrassmusik

Bluegrassmusik är en musikgenre från USA som påminner om genren country. Den har sitt ursprung kring bergskedjan Appalacherna i Nordamerika dit många britter och irländare historiskt invandrat. Rötterna och stilen till musiken är därmed en blandning mellan främst traditionell engelsk, skotsk och irländsk musik. Genom åren har dock genren även kommit att inspirerats bland annat av afroamerikansk musik så som jazz.

När nybyggarna från Storbritannien och Irland bosatte sig omkring Appalacherna tog de med sig de musiktraditioner som utvecklats i deras hemländer. Man kan därför se bluegrassmusiken ursprungligen som en sammanblandning av brittisk och engelsk folkmusik.

Genom åren har det utvecklats främst tre stora underkategorier till genren. Den traditionella bluegrassmusiken använder sig bara av akustiska instrument och använder sig av traditionella ackord. Vanliga instrument är bland annat banjo, mandolin, kontrabas, gitarr och munspel. Ett exempel på en sådan musiker är Bill Monroe. Inom den så kallade progressiva bluegrassmusiken använder man sig dock ofta av elektriska instrument och är mer inspirerad av andra genrer så som till exempel rock n’ roll. Det finns också en religiös del av musiken som kallas för bluegrassgospel där texterna ofta har kristna motiv. På senare år har det också växt fram så kallad nytraditionell bluegrassmusik där man ofta använder sig av fler än en sångare.

Till en början sågs bluegrass som en form av folkmusik men har senare kommit att ingå i den del av musiken som kallas för hillbilly. Hillbilly är från början en benämning på människor som bodde runt Appalacherna. Eftersom det är en bergskedja bodde ofta folket där i klippiga och bergiga miljöer, och ordet har kommit att betyda människor som är lite “bonniga” och lantliga. Bluegrass har också i vissa sammanhang kategoriserats som country/westernmusik.

Namnet bluegrass kommer från grässorten poa  som kallas för just bluegrass och är en vanlig grässort där musiken har sitt ursprung. Troligtvis började genren benämnas som just bluegrass efter att ett av de mest kända och klassiska banden inom genren hette just Blue Grass Boys och hade bluegrasslegenden Bill Monroe som frontfigur. Man vet inte riktigt hur länge denna typ av musik har utövats men den fick officiell status som egen genre först under början av 1900-talet. Till en början kallades det endast för old time hillbilly music.

Bluegrassmusiken fick en nytändning under 1900-talet då den nytraditionella delen av genren uppstod. Exempel på band inom denna genre är bland annat The Grascals, Steep Canyon Rangers, The SteelDrivers och Balsam Range. De flesta av dessa band har fler än en sångare.

Bluegrassmusik kännetecknas av en väldigt livlig och mycket melodiös framtoning och det anordnas årligen stora festivaler inom genren i USA och Kanada. Exempel på sådana festivaler är bland annat Telluride Bluegrass Festival i Kansas, Charm City Bluegrass Festival i Maryland och Tottenham Bluegrass Festival i Ontario.