Bluegrassmusik

Om traditionell bluegrassmusik

Den traditionella delen av bluegrassmusiken lägger stor vikt vid att använda sig av de element som traditionellt har ingått i genren. Därmed står den i kontrast till den progressiva inriktningen. Man utgår ofta från vad Bill Monroe och hans band Blue Grass Boys använde för instrument och hur de gjorde när de spelade musiken på 1940-talet. Ibland händer det dock inom den traditionella inriktningen att man i någon mån frångår Bill Monroe och Blue Grass Boys inom vissa områden, så som att man till exempel använder fler instrument av någon sort.

I många traditionella bluegrassband är gitarren inte något ledande instrument utan används som rytm i likhet med trummor eller bas. Melodin och sången är ofta ganska simpel i sitt utförande och man använder sig av traditionella ackord. Även om man inte använder sig av elektriska instrument inom den traditionella inriktningen av bluegrass så är det vanligt att man använder sig av mikrofoner till instrumenten, åtminstone när man spelar inför större publik.

Kenny Baker och Bill Monroe har satt standarden för hur man spelar mandolin inom bluegrassmusiken. I banjons fall har Earl Scruggs kommit att bli en stor inspirationskälla. Det uppstår dock ofta debatt och diskussion kring hur bluegrass egentligen borde spelas och vad genren egentligen består av. Vissa som spelar traditionell bluegrassmusik  menar att den progressiva inriktingen inte överhuvudtaget borde få kallas för bluegrass. Andra menar att det är ett krav att man utgår från Bill Monroe för att ens musik ska vara en del av bluegrass. En stor del av diskussionerna och debatterna handlar också huruvida man verkligen behöver utgå från just Bill Monroe. Många menar att man istället kan utgå från andra klassiska band som till exempel Stanley Brothers.

Den traditionella delen av musiken anses dock av de flesta vara den viktigaste delen och man anser att den är viktig att bevara för att den ursprungliga utformningen inte ska gå förlorad. Denna uppfattning är vanlig även inom andra inriktningar än just den traditionella som till exempel i den progressiva delen och i den nytraditionella inriktningen. Den traditionella delen av genren är också den som är störst och som har fått störst genomslag hos en större publik. Bland annat har den använts i mycket populärkultur och film som till exempel i filmen O Brother, Where Art Thou?