Bluegrassmusik

International Bluegrass Music Museum

Är man intresserad av bluegrassgenrens framväxt och historia kan man besöka det internationella bluegrassmusikmuseet i RiverPark Center i Kentucky. Där finns det bland annat kostymer som använts av stora artister, turnéaffischer och framför allt International Bluegrass Hall of Fame. Museet är väldigt stort och har en storlek på 2 004 kvadratmeter. Museet har finansierats med hjälp av donationer från kända bluegrassmusiker som Ralph Stanley och Ricky Skaggs.

Museet anordnar också en musikfestival som kallas för River Of Music Party och som brukar förkortas ROMP. Den hålls för det mest i slutet av juni varje år. Dessutom hålls det spelningar på museet den första torsdagen varje månad. Museet  är det enda i världen som har som målsättning att bevara bluegrassmusikens internationella historia.

Museet öppnades år 1991. Till en början var det dock inte öppet året om vilket det dock är numera sedan år 1995. Man har också byggt ut museet och utbyggnaden blev klar år 2002.