Bluegrassmusik

Om Bluegrass Unlimited

Bluegrass Unlimited är en tidning med bluegrassmusik som huvudområde. Tidningen kommer ut varje månad och publicerades för första gången år 1966. Den brukar ses som den officiella tidningen inom bluegrassmusik. Den brukar sälja i omkring 25 000 exemplar.

Till en början var tidningen ett hobbyprojekt men under 1970-talet övergick man till att arbeta med tidningen på heltid och anställde nya skribenter och publicister. Att prenumerera på tidningen kostar 25 dollar om året i USA.

Genom åren har Bluegrass Unlimited kommit att bli ett sorts historiskt dokument över genrens utveckling eftersom de regelbundet har skrivit om nya band och nya fenomen inom genren. Många artister har också menat att tidningen varit mycket viktig för spridandet av genren både i USA och utomlands. Tidningen har bland annat kallats för bluegrassmusikens bibel.

Till en början var tidningen väldigt simpelt utformad. Den var till exempel tryckt i svartvitt och tidningens logga var ritad för hand. När tidningen utvecklades under 1970-talet började den dock att publiceras i färg och den blev även större i sitt omfång.