Bluegrassmusik

Om progressiv bluegrassmusik

Inom den progressiva inriktningen av bluegrass är det vanligt att man använder elektriska instrument och använder sig av influenser från andra genre som till exempel rock n’ roll. Den progressiva inriktningen är en av de största undergrupperna till bluegrass trots att det är ett relativt nytt fenomen. Många menar dock att den progressiva inriktningen kan spåras tillbaka redan till musikstilens uppkomst eftersom man kunde se vissa progressiva tendenser hos en del band som till exempel Foggy Mountain Boys. Det som utmärker den progressiva inriktningen är att man ofta använder, förutom elektriska instrument, sådant som till exempel piano och trummor.

Man använder sig också frekvent inom den progressiva inriktningen av bluegrass av influenser från andra musikstilar som till exempel covers på låtar och sättet man spelar instrumenten på. Inriktningen sägs ha uppkommit i samband med att den progressiva bluegrassgruppen New Grass Revival slog igenom vilken använde många nya musikaliska grepp under 1970 och 1980-talet. Inom genren finns det till exempel band och artister som The Greencards, Psychograss, Bela Fleck, Jerry Douglas och The Dixie Bee-liners.Den progressiva inriktningen av bluegrassmusik har fått utstå mycket kritik genom åren, framför allt från de som håller på med den mer traditionella inriktningen. Många menar att det inte är bluegrassmusik, och andra menar att man förstör genren genom att föra in så pass många nya influenser. Till försvar för den progressiva inriktningen kan man dock säga att bluegrassmusik alltid har varit en blandning av influenser och att nya influenser utvecklar genren snarare än att utrota den. Den traditionella inriktningen finns ju kvar och lever och frodas alltjämt. Det finns som sagt också tecken på mer progressiva stilar redan i många av de tidiga banden.